Plan rejsów - sezon 2017

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Wydarzenia
Data: 09.01.2013 Miejsce:Urząd Marszałkowski Województwa lubuskiego w Zielonej Górze
Ekspert:
Konferencja:Turystyka militarna, turystyka wodna - Lubuskie zaprasza
Rok 2013 będzie rokiem turystyki wodnej.Lubuskie od dwóch lat dedykuje kolejne lata na wybrany rodzaj turystyki, rok 2011 był rokiem turystyki aktywnej, rok 2012 turystyki militarnej, a rok 2013 będzie skupiał działania promocyjne na turystyce wodnej.