Odra dla turystów 2014 http://www.odra2014.pl Odra dla turystów 2014 - Najświeższe aktualności pl-pl http://www.odra2014.pl agusta@nowasol.pl agusta@nowasol.pl (admin) Odra2014 Gen. 1.0 10 WYNIKI KONKURSU "ODKRYWANIE HISTORII GŁOGOWA Z PERSPEKTYWY RZEKI ODRY" http://www.odra2014.plnews,pl,wyniki_konkursu_odkrywanie_historii_glogowa_z_perspektywy_rzeki_odry_511 Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Odkrywanie historii Głogowa z perspektywy rzeki Odry" został rozstrzygnięty.


Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie!

 

KONKURS LITERACKI:

I miejsce :

Martyna Kozioł- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

 

Wyróżnienia:

- Maria Jones – kl. VI e Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

-Liwia Nowaczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

- Zofia Libner- kl VI b Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

I miejsce:

Kat. A:Martyna Sztąberek- kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie

Kat. B: Hubert Nowicki- kl. II a Gimnazjum nr 4

Kat. C: Karol Suda- Zespół Szkół Politechnicznych Głogów ,,Mechanik" kierunek technik mechatronik klasa II.

 

Wyróżnienia:

Kat A. :

- Marta Szkaradek- kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie

-  Dominika Grondalska- kl. VI c Szkoła Podstawowa nr 10 w Głogowie

Kat. B:

- Aleksandra Szymankiewicz-Gimnazjum nr 2

-  Adrianna Głębocka- Gimnazjum nr 4

 


Uroczyste rozdanie nagród nastapi 20 września b.r. podczas rejsu statkiem Laguna.


Laureaci konkursu zostaną poinformowani o szczegółach uroczystości wręczenia nagród pocztą elektroniczną.

 

-----------------------------------

UWAGI:


*kat. A- szkoła podstawowa


*kat. B.- gimnazjum


*kat.C.- szkoła ponadgimnazjalna

]]>
WYNIKI KONKURSU "ODKRYWANIE HISTORII NOWEJ SOLI Z PERSPEKTYWY RZEKI ODRY" http://www.odra2014.plnews,pl,wyniki_konkursu_odkrywanie_historii_nowej_soli_z_perspektywy_rzeki_odry_510 Z przyjemnością informujemy, że konkurs "Odkrywanie historii Nowej Soli z perspektywy rzeki Odry" został rozstrzygnięty.


Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił w konkursie!

 

KONKURS LITERACKI:

I miejsce :

Kat. A.: Aleksandra Cetner- kl. VI b Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 2

Kat. B: Oliwia Matias- kl. I c  Publiczne Gimnazjum nr 2

 

Wyróżnienia:

Kat. A.:

-Iga Wyłub- kl. VI b Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 2,

-Paulina Szwed - kl. VI b Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 2 .

Kat. B:

-Oskar Kieroński- kl I b Publiczne Gimnazjum nr 3,

-Ewelina Kośmidek- kl. III b Publiczne Gimnazjum nr 2KONKURS FOTOGRAFICZNY

I miejsce:

Kat. A: Paulina Szwed - kl. VI b Publiczna  Szkoła Podstawowa nr 2 .

Kat. B:Grzegorz Marciniszyn – kl. Ib Publiczne Gimnazjum nr 3,

Kat. C:Aneta Łukasik- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,


Uroczyste rozdanie nagród nastapi 4 września b.r. podczas rejsu statkiem Laguna.


Laureaci konkursu zostaną poinformowani o szczegółach uroczystości wręczenia nagród pocztą elektroniczną.

 

-----------------------------------

UWAGI:


*kat. A- szkoła podstawowa


*kat. B.- gimnazjum


*kat.C.- szkoła ponadgimnazjalna

]]>
Zefir kursuje do odwołania we Frankfurcie n/O http://www.odra2014.plnews,pl,zefir_kursuje_do_odwolania_we_frankfurcie_n_o_508 Informujemy,że z powodu niskiego stanu Odry statek Zefir będzie kursował aż do odwołania we Frankfurcie nad Odrą.

pon-pt

15.00- rejs 1h

17.00- rejs 1h

sob-ndz

12.00-rejs 2h

15.00-rejs 2h

18.00-rejs 2h


Tym samym przepływ do Kostrzyna nad Odrą zostaje odwołany!

]]>
Rejsy Zefirem 15-19 czerwca zmiana w harmonogramie! http://www.odra2014.plnews,pl,rejsy_zefirem_15-19_czerwca_zmiana_w_harmonogramie!_506 Ze względu na niski stan wody rejsy ZEFIREM w dniach 15-19 czerwca odbywać się będą z Frankfurtu nad Odrą!

]]>
Rejs Zefirem 10 czerwca godz 18.00- brak wolnych miejsc http://www.odra2014.plnews,pl,rejs_zefirem_10_czerwca_godz_18.00-_brak_wolnych_miejsc_505 Informujemy,że na rejs statkiem Zefir we Frankfurcie n/O dnia 10.06. b.r. nie ma już wolnych miejsc.


ZAPRASZAMY NA POZOSTAŁE REJSY WG. PLANU !

]]>
UWAGA ! Rejsy Laguną w dniach 8-9 czerwca-zmiana w harmonogramie! http://www.odra2014.plnews,pl,uwaga_!_rejsy_laguna_w_dniach_8-9_czerwca-zmiana_w_harmonogramie!_504 Szanowni Państwo,informujemy,że rejsy statkiem Laguna w dniach 8-9 czerwca po południu nie odbędą się!


Za utrudnienia przepraszamy!


Zapraszamy na rejsy Laguną od 10 czerwca wg planu rejsów!

]]>
KONKURS DLA SZKÓŁ -GŁOGÓW!! http://www.odra2014.plnews,pl,konkurs_dla_szkol_-glogow!!_502 Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Głogowa.

Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

 

REGULAMINRegulamin konkursu literacko-fotograficznego

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Odkrywanie historii Głogowa z perspektywy rzeki Odry

 

 1. Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o historii Ziemi Głogowskiej i zainteresowanie historią Głogowa dzieci i młodzieży pochodzącej z obszaru Ziemi Głogowskiej.

Celem szczegółowym jest edukacja historyczna młodzieży uczącej się poprzez przedstawienie im historii Głogowa w przyjemnej i atrakcyjnej formule nastawionej na odkrywanie i spojrzenie z innej perspektywy (perspektywa rzeki Odry i jej rola w procesie rozwoju Głogowa jako miasta o znaczeniu strategicznym).

 1. Cele projektu będą realizowane w formie:
 • konkursu dla szkół wszystkich szczebli (podstawowy, gimnazjalny, ponagimnazjalny)

- konkurs o profilu literackim i fotograficznym, inspirowany historią i dziedzictwem kulturowym Ziemi Głogowskiej

- podział na kategorie wiekowe

- nagrody i wyróżnienia dla uczestników

- publikacja najlepszych prac literackich i fotograficznych w formie antologii pokonkursowej

 • rejsów o tematyce historycznej prezentujące historię Głogowa z perspektywy rzeki Odry.

- 3 rejsy regionalne po Głogowie

- forma nagrody za uczestnictwo w konkursie,

- wykład prowadzony przez regionalistę dostosowany do formy i wieku odbiorców.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra dla Turystów z siedzibą w Nowej Soli.
 1. Czas trwania konkursu:
 • 22 maja– 12 czerwca 2017r. - nadsyłanie zgłoszeń i prac na adres email biuro@odradlaturystow.pl
 • do 20 czerwca 2017 – ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Warunki uczestnictwa. W konkursie uczestniczą uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, klas 1-2- szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Ziemi Głogowskiej. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów w każdej kategorii. Uczniowie mogą zgłaszać swój udział także indywidualnie.
 1. Konkurs literacki. Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie opowiadania lub opracowania inspirowanego historią i dziedzictwem kulturowym Głogowa i Ziemi Głogowskiej. Przewiduje się dodatkowe punkty lub osobną kategorię dla prac, które uwzględnią rolę rzeki Odry w kształtowaniu się tożsamości Głogowa. Opracowanie będzie mogło być przygotowane w formie opisowej, fotograficznej z opisem, w formie prezentacji multimedialnej. Do wyłonienia zwycięzców powołana zostanie komisja konkursowa, która z nadesłanych prac wybierze  najciekawsze.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie dowolnej formy literackiej - nigdzie dotąd niepublikowanej  i nienagradzanej, będącej oryginalnym dziełem autora, która będzie inspirowana historią i teraźniejszości Ziemi Głogowskiej.

Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, napisaną w języku polskim, o objętości od 1 do 4 stron (wydruk komputerowy, format: A4, czcionka 12, styl Arial, interlinia - 1,5, kryterium nie dotyczy szkół podstawowych). Wymagane jest stosowanie się do zasad poprawnej pisowni gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

 • wartość artystyczna,
 • wartość historyczna,
 • przewiduje się dodatkowe punkty lub osobną kategorię dla prac, które uwzględnią rolę rzeki Odry w kształtowaniu się tożsamości Głogowa.

Przewidziane nagrody rzeczowe: I miejsce + dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Konkurs fotograficzny. Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym. W przypadku nadsyłania portretów prosimy o dołączenie zgody osoby sfotografowanej. Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie. Nie dopuszcza się fotomontażu.

Zdjęcia w  w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej) prosimy przesyłać na adres biuro@odradlaturystow.pl.

Przewidziane nagrody rzeczowe: I miejsce + dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 1. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej, w materiałach i publikacjach bez zgody autora i uiszczenia autorowi należności finansowych. Nadesłane prace (które zostaną wyróżnione i nagrodzone) przechodzą na własność Organizatora. Odbierając nagrody uczestnicy podpiszą zgodę na wykorzystanie prac dla celów promocyjnych.
 3. Klasyfikacja drużynowa (dla szkół) Trzy zwycięskie szkoły (w każdej kategorii) zostaną zaproszone do portu w Głogowie na rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu na pokładzie Laguny odbywać się będzie prezentacja historyczna.
 4. Postanowienia końcowe.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

-.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 20 czerwca 2017r.

- Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.odradlaturystow.pl oraz. na profilu facebook Stowarzyszenia Odra dla turystów.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Tatuśko,531013193, biuro@odradlaturystow.pl

]]>
KONKURS DLA SZKÓŁ -NOWA SÓL!!! http://www.odra2014.plnews,pl,konkurs_dla_szkol_-nowa_sol!!!_501 Zapraszamy do udziału w konkursie literacko-fotograficznym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Nowej Soli.


Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Nowa Sól-Miasto.

 


REGULAMIN

 

Regulamin konkursu literacko-fotograficznego

dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Odkrywanie historii Nowej Soli z perspektywy rzeki Odry

 

 1. Celem głównym projektu jest promowanie wiedzy o historii Nowej Soli  i zainteresowanie historią Miasta  dzieci i młodzieży pochodzącej z obszaru Nowej Soli.

Celem szczegółowym jest edukacja historyczna młodzieży uczącej się poprzez przedstawienie im historii Nowej Soli w przyjemnej i atrakcyjnej formule nastawionej na odkrywanie i spojrzenie z innej perspektywy (perspektywa rzeki Odry i jej rola w procesie rozwoju Nowej Soli jako miasta o znaczeniu strategicznym).

 1. Cele projektu będą realizowane w formie:
 • konkursu dla szkół wszystkich szczebli (podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny)

- konkurs o profilu literackim i fotograficznym, inspirowany historią i dziedzictwem kulturowym Nowej Soli

- podział na kategorie wiekowe

- nagrody i wyróżnienia dla uczestników

- publikacja najlepszych prac literackich i fotograficznych w formie antologii pokonkursowej

 • rejsów o tematyce historycznej prezentujące historię Nowej Soli z perspektywy rzeki Odry.

- 3 rejsy regionalne po Nowej Soli

- forma nagrody za uczestnictwo w konkursie,

- wykład prowadzony przez regionalistę dostosowany do formy i wieku odbiorców.

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra dla Turystów z siedzibą w Nowej Soli.
 1. Czas trwania konkursu:
 • 22 maja– 12 czerwca 2017r. - nadsyłanie zgłoszeń i prac na adres email biuro@odradlaturystow.pl
 • do 20 czerwca 2017 – ogłoszenie wyników konkursu.
 1. Warunki uczestnictwa. W konkursie uczestniczą uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, klas 1-2- szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę uczniów w każdej kategorii. Uczniowie mogą zgłaszać swój udział także indywidualnie.
 1. Konkurs literacki. Uczestnicy będą mieli za zadanie przygotowanie opowiadania lub opracowania inspirowanego historią i dziedzictwem kulturowym Nowej Soli. Przewiduje się dodatkowe punkty lub osobną kategorię dla prac, które uwzględnią rolę rzeki Odry w kształtowaniu się tożsamości Nowej Soli. Opracowanie będzie mogło być przygotowane w formie opisowej, fotograficznej z opisem, w formie prezentacji multimedialnej. Do wyłonienia zwycięzców powołana zostanie komisja konkursowa, która z nadesłanych prac wybierze  najciekawsze.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie dowolnej formy literackiej - nigdzie dotąd niepublikowanej  i nienagradzanej, będącej oryginalnym dziełem autora, która będzie inspirowana historią i teraźniejszości Nowej Soli.

Uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę, napisaną w języku polskim, o objętości od 1 do 4 stron (wydruk komputerowy, format: A4, czcionka 12, styl Arial, interlinia - 1,5, kryterium nie dotyczy szkół podstawowych). Wymagane jest stosowanie się do zasad poprawnej pisowni gramatycznej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Prezentowane utwory oceniane będą przez jury pod względem następujących kryteriów:

 • wartość artystyczna,
 • wartość historyczna,
 • przewiduje się dodatkowe punkty lub osobną kategorię dla prac, które uwzględnią rolę rzeki Odry w kształtowaniu się tożsamości Nowej Soli.

Przewidziane nagrody rzeczowe: I miejsce + dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 

 1. Konkurs fotograficzny. Każdy z autorów może zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Fotografia może być wykonana aparatem analogowym lub cyfrowym. W przypadku nadsyłania portretów prosimy o dołączenie zgody osoby sfotografowanej. Fotografia może być wcześniej wystawiana, brać udział w innym konkursie. Nie dopuszcza się fotomontażu.

Zdjęcia w  w formacie TIFF bądź JPG o najniższej kompresji (w celu późniejszej publikacji na stronie internetowej oraz w prezentacji multimedialnej) prosimy przesyłać na adres biuro@odradlaturystow.pl.

Przewidziane nagrody rzeczowe: I miejsce + dwa wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.

 1. 10. Każda praca musi zawierać imię i nazwisko autora, tytuł zdjęcia, nazwę szkoły, do której uczeń uczęszcza.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji prac na wystawie pokonkursowej, w materiałach i publikacjach bez zgody autora i uiszczenia autorowi należności finansowych. Nadesłane prace (które zostaną wyróżnione i nagrodzone) przechodzą na własność Organizatora. Odbierając nagrody uczestnicy podpiszą zgodę na wykorzystanie prac dla celów promocyjnych.
 3. Klasyfikacja drużynowa (dla szkół) Trzy zwycięskie szkoły (w każdej kategorii) zostaną zaproszone do portu w Nowej Soli na rejs statkiem Laguna po Odrze. Podczas rejsu na pokładzie Laguny odbywać się będzie prezentacja historyczna.
 4. Postanowienia końcowe.

- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

- Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji jury.

- Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

-.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu.
- Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do 20 czerwca 2017r.

- Lista zwycięzców konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.odradlaturystow.pl oraz. na profilu facebook Stowarzyszenia Odra dla turystów.

 

Osoby do kontaktu:

Monika Tatuśko,531013193, biuro@odradlaturystow.pl

]]>
Rejsy Laguną na weekend 5-.7 maja w Głogowie http://www.odra2014.plnews,pl,rejsy_laguna_na_weekend_5-.7_maja_w_glogowie_500 Ze względu na wysoki (alarmowy) stan wody w Odrze rejsy Laguną w Głogowie na weekend  od 5 do 7 maja zostają zawieszone!

]]>
UWAGA! ZMIANA W PLANIE REJSÓW ZEFIREM NA WEEKEND 5-7 MAJA http://www.odra2014.plnews,pl,uwaga!_zmiana_w_planie_rejsow_zefirem_na_weekend_5-7_maja_498 Ze względu na wysoki stan wody w Odrze rejsy statkiem Zefir na weekend od 5 do 7 maja odbywać się będą z przystani we Frankfurcie n/O.

]]>