Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
Przewodnik wodniacko- turystyczny

Gmina Nowa Sól - Miasto, jako Lider Projektu wraz z Partnerami zamierzają powierzyć zewnętrznemu podmiotowi autorskie wykonanie oraz skład redakcyjny wodniackiego przewodnika turystycznego z załącznikiem w postaci mapy w polsko- niemieckiej wersji językowej. Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do przesłania informacji o dorobku w wykonaniu podobnych usług wraz z danymi adresowymi na mailowy : ie@nowasol.pl.do dnia 23 stycznia 2012 roku.

Proszę o zapoznanie się informacjami o projekcie na naszej stronie internetowej oraz szczegółowym załącznikiem dotyczącym niniejszej usług (dostępny poniżej).

Zastrzegamy, że ze wszystkich firm, które się do nas zgłoszą, po ocenie dorobku wybierzemy podmioty , do których skierujemy szczegółowe zapytanie ofertowe.

Wydawnictwo powinno promować projekt „Odra dla turystów 2014…” oraz Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-  2013 oraz powinno mieć ciekawą i nowoczesną formę, powinno również zawierać niezbędne dane dotyczące m.in. :infrastruktury wodniackiej: porty, mariny, przystanie; dojazdu; wyżywienia; zakwaterowania i atrakcji turystycznych.