Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
"Odra dla turystów..." nadal dofinansowywana z UE

Decyzją Komitetu Monitorującego z dnia 19 października 2011 roku nasz Partner Projektu „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry" dostał dofinansowanie na II etap zaawansowania we Frankfurcie nad Odrą.
Gratulacje dla Partnera Frankfurt nad Odrą od Partnerów Projektu!