Plan rejsów - sezon 2017

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
AKTUALNOŚCI
23-11-2012
Konferencja zamykająca MORO

Podczas konferencji odbyło się zwiedzanie stoisk wszystkich zwycięskich projektów konkursu, przeprowadzone zostały krótkie rozmowy przedstawicieli projektów z sekretarzem stanu, Rainerem Bombą (z niemieckiego ministerstwa BMVBS) i z przedstawicielem polskiego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej -  Wiceministra Janusza Żbika. Każdy z 6 laureatów konkursu dostał do swojej dyspozycji stoisko oraz baner promujący zwycięski projekt.

http://www.kooperation-ohne-grenzen.de/pl/strona-startowa/konkurs-20112012/wyroznione-projekty.html

www.kooperacja-bez-granic.pl

http://www.bbsr.bund.de/nn_21260/BBSR/DE/Aktuell/Veranstaltungen/Dokumentation/2012__kooperationsprojekte.html