Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Cennik 2021

Rodzaj biletu

Rejs ok. 1h
(od 10                               pasażerów)

Rejs ok. 2h
(od 20                           pasażerów)

Rejs           z miasta do miasta

Rejs do tematyczny

B. normalny

20 zł

25 zł

22 zł

30 zł

B. ulgowy*

15 zł

20 zł

15 zł

25 zł

B. rodzinny 2+1

40 zł

45 zł

40 zł

50 zł

Dodatkowe dziecko
do biletu rodzinnego

5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

B. grupowy
(od 20 osób)

14 zł

18 zł

14 zł

23 zł

 


*Bilet z Nowosolską Kartą Seniora: 1h-12zł,2h-16 zł,z miasta do miasta-12 zł, r. tematyczny-20 zł

* Bilet ulgowy dotyczy dzieci, osób uczących się do 26 r.ż, osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów

Dzieci do 3 r.ż. płyną bezpłatnie.

Na nasze statki można zabrać psa oraz rowery. Opłata za psa lub rower wynosi 6 złotych.