Plan rejsów - sezon 2018

 

Strona Główna Hotel PoloniaStart seite Hotel Polonia
Cennik 2020

Rodzaj biletu

Rejs ok. 1h
(od 10                               pasażerów)

Rejs ok. 2h
(od 20                           pasażerów)

Rejs             z miasta do miasta

Rejs do małej przystani
(od 20                         pasażerów)

B. normalny

22 zł

27 zł

22 zł

27 zł

B. ulgowy*

15 zł

20 zł

15 zł

20 zł

B. rodzinny 2+1

42 zł

47 zł

42 zł

47 zł

Dodatkowe dziecko
do biletu rodzinnego

6 zł

6 zł

6 zł

6 zł

B. grupowy
(od 20 osób)

14 zł

16 zł

14 zł

16 zł

 

* Bilet ulgowy dotyczy dzieci, osób uczących się do 26 r.ż, osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów

Dzieci do 3 r.ż. płyną bezpłatnie.

Na nasze statki można zabrać psa oraz rowery. Opłata za psa lub rower wynosi 6 złotych.